Ove Bornelund

Reg Fastighetsmäklare

0763-350 740

Kort om Ove: "Med en mångårig erfarenhet av fastighetsförsäljningar har Ove skaffat sig en rutin av sällan skådat slag. Som ett bollplank vid större fastighetsförvärv, uthyrningar och rena villa/bostadsrättsförmedlingar inger Ove en trygghet under hela processen. Ett brett kontaktnät och erfarenhet från andra branscher ger också mången nyttig input på komplicerade uppdrag. Delar sin tid mellan arbetet, familjen och segelbåten. Så oavsett du söker en styrman, "hoppilandkalle" eller en sjusärdeles duktig mäklare så kan du lämna över rodret för din försäljning till Ove med varm hand"